Photo by JAPANKART

2008 ALL JAPAN CHAMPIONSHIP KF1
No.27 Shoji SATO
No.28 Jun NAKAMURA
No.29 Toshikazu HARADA
2009 ALL JAPAN CHAMPIONSHIP KF1
No.27 Shoji SATO
No.28 Takuya ENDO
No.31 Taiga SASAKI
2010 ALL JAPAN CHAMPIONSHIP SuperKF
No.27 Shoji SATO
No.28 Kosaku ITO
No.29 Gaku FUJIMATSU
No.26 Taiga SASAKI
2011 ALL JAPAN CHAMPIONSHIP SuperKF
No.5 Shoji SATO
No.27 Toshito MATSUMOTO
No.26 Taiga SASAKI
2011 ALL JAPAN CHAMPIONSHIP KF2
No.29 Arata SAEKI
2011 ASIA PACIFIC CHAMPIONSHIP KF2
No.115 Arata SAEKI
Winner of the race!
2012 ALL JAPAN CHAMPIONSHIP KF1
No.27 Arata SAEKI
No.28 Ryuya FUJIE
2012 WORLD KARTING CHAMPIONSHIP KF1
No.18 Arata SAEKI
2012 ASIA PACIFIC CHAMPIONSHIP KF2
No.105 Gaku FUJIMATSU
2013 ALL JAPAN CHAMPIONSHIP KF1
No.5 Arata SAEKI
2013 ASIA PACHFIC CHAMPIONSHIP KF
No.5 Arata SAEKI
No.6 Hayato INAYORI
2014 ALL JAPAN CHAMPIONSHIP KF
No.27 Arata SAEKI
No.28 Takuma NISHIMURA
2015 ALL JAPAN CHAMPIONSHIP KF
No.27 Takuma NISHIMURA
No.28 Jun NAKAMURA
2015 ASIA PACHFIC CHAMPIONSHIP KF
No.115 Takuma NISHIMURA
No.105 Hayato INAYORI
2016 ALL JAPAN CHAMPIONSHIP OK
No.27 Takuma NISHIMURA
2017 ALL JAPAN CHAMPIONSHIP OK
No.27 Takuma NISHIMURA
2018 ALL JAPAN CHAMPIONSHIP OK
No.27 Haruto TAKEI
No.28 Takuma ITO
2019 ALL JAPAN CHAMPIONSHIP OK
No.27 Takuma ITO
Thanks to all those who cooperated...